DAKONDERHOUD

Dakonderhoud is nodig voor een lange levensduur

Het vroegtijdig repareren van dakbeschadigingen voorkomt lekkages en waterschade. Bij Douma Dak wordt een dakinspectie uitgevoerd, gevolgd door een rapportage die met u wordt besproken. Op basis daarvan kan worden besloten tot reparatie, renovatie of vervanging van het dak, of tot een meerjarig onderhoudsplan.

Douma Dak garandeert

Douma Dak B.V. biedt 24/7 noodreparatieservices aan voor onverwachte dakreparaties. Onze ervaren dakdekkers zijn getraind om snel te handelen bij noodgevallen en schade te voorkomen. We garanderen dat we altijd klaarstaan om professionele reparaties uit te voeren en uw huis of bedrijf te beschermen.

24/7 bereikbaar

 In het geval van onvoorziene omstandigheden kunt u altijd op Douma Dak rekenen.